تاریخ دویست ساله ایران

The speech of Shooshtari about Mossadegh.docx 

           مطلب زیر در کلیپ پیوست وجود ندارد:

                                                       

ز"نازیبای خارستان" حذر کن

"ملیجک" را زجمع خود بدر کن

که هستند این دو تن مزدور "کوسه"

بود رفتارشان "تفتین" و "سوسه"

تو هم گر نبیتس چون آن دو مزدور

بکن مزدور را از جمع خود دور

به دستور تو "آقای ملیجک"

ز "تی‌وی" کرده ساعات مرا حک

"ملیجک" کرده " مـمنوع‌الکلامم"

تو را جز "شاه دیکتاتور" چه نامم

هر آنکش شد چو من خواهان ایران

شود یار "رضا شاه " از دل و جان

هر آنکس دشمن "آن شهریار" است

دلش از گفته‌های من فکار است

بیا با ما مشو دشمن از این بیش

نداری گر عسل، دیگر مزن نیش!

تو با این دشمنیها ناخودآگاه

نمائی دشمنیها با "رضا شاه"

                            دوستان گرامی            

 

                من مایل به برگشت به تلویزیون نیستم ولی مایلم که شاهزادۀ گرامی فرمان دیکتاتورمآبانۀ خود را لغو بفرمایند

    و تا زمانی که چنین دستوری صادر نشده است، من مرتباً، و هر هفته بشکلی، درخواست خود را تکرار خواهم نمود.

                ضمناً چون شنیده‌ام که دسترسی به شاهزاده جز از طریق ملیجک امکان‌پذیر نیست،  به اینجهت اطمینان ندارم

    که بگذارند این درخوست به نظر شاهزاده برسد لذا از دوستانی که برایشان امکان دارد خواهش مینمایم که درخواست مرا به

    عرض شاهزاده برسانند.

                                                با سپاس فراوان  و با آرزوی آزادی ایران

                                -----------------------------------------------------------------------                            

                مطلبی که در کلیپ زیر وجود دارد:

On Wednesday, October 28, 2015 9:47 PM, Mehrdad S <dmehrdad@yahoo.com> wrote:

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXTheujdog4&feature=youtu.be

                                                 "مصیبت مهاجرت"

بعد از پایان هر جنگ تحلیلگرانی وجود دارند که وقایع و حوادث دوران آن جنگ را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهند.

معمولاً در این تجزیه و تحلیل‌ها به وقایعی میرسند که در طول آن جنگ رخ داده است و فکر میکنند که اگر آن وقایع انجام نشده بود، احتمالاً، سرنوشت جنگ و نتیجۀ نهائی آن تغییر میکرد. و با همین ترتیب به برنامه‌های انجام نشده‌ای برخورد میکنند و گمان مینمایند که در صورت انجام آن برنامه‌ها بازهم امکان داشت که نتیجۀ نهائی جنگ تغییر یابد. یعنی برنده را بازنده و بازنده را برنده نماید.

بعضی از تحلیل‌گران جنگ جهانی اول نیز، به همین ترتیب، عقیده دارند که وقوع "واقعۀ یا مصیبت مهاجرت در ایران" و حوادث متعاقب آن، که از اوائل محرم سال 1334 (اواخر آبان 1294- اواسط نوامبر 1915) آغاز گردید، در توقف پیروزی‌های سریع آلمان و نهایتاً تغییر مسیر حوادث به نفع متفقین نقشی اساسی بازی کرده است.

در کلیپ بالا به شرح حوادثی پرداخته شده که به "مصیبت مهاجرت" منجر گردیده است و در گفتار رادیوئی هفتۀ بعد شرح داده خواهد شد که چگونه عبدالحسین میرزا فرمانفرما آن مصیبت را به انجام رسانید و یک تنه مسیر تحولات جنگ را که به نفع آلمان در جریان بود به نفع متفقین تغییر داد.

با سپاس فراوان از مدیران محترم رادیوی ایران (در هوستن –تگزاس) ورادیوی سرباز (در سوئد) و نیز با سپاس فراوان از دوست گرامی جناباب آقای مهرداد صدری جهت ضبط این گفتار.   

                                         با آرزوی آزادی ایران      شمشیری

 

From: Nasser Aria [mailto:hambastegiaghvamiran@yahoo.com]

Sent: Thursday, October 29, 2015 2:27 PM

To: Mehdi Shamshiri

Subject: Fw: گفتار استاد شمشیری از رادیو ایران

 

 

On Wednesday, October 28, 2015 9:47 PM, Mehrdad S <dmehrdad@yahoo.com> wrote:

 https://www.youtube.com/watch?v=OXTheujdog4&feature=youtu.be

جناب توکلی گرامی با درود

لطف بفرمائید و لینک بالا را خدمت جناب شمشیری ارسال بفرمائید

با احترام    مهرداد

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulnAKmdJ8AI

 

گفتگوی سیمای پادشاهی ایران با استاد مهدی شمشیری تاریخدان و محقق معاصر ایران ـ بخش یک

                      ----------------------------------------------------------------

  https://youtu.be/QhlYCUhToGE

 

10 September 2016 - گفتار استاد مهدی شمشیری از رادیو ایران، هوستن - تگزاس